Info

_____________________________________________________________________________

MÜNDIPESULA PORTAALI KASUTUSTINGIMUSED

Kõik ABCD Partners OÜ (ABCD) veebilehel www.myndipesula.eu (MP) avaldatu, sh kõik tekstid, veebilehega seotud arvutiprogrammid ning andmebaasid on kaitstud autoriõigustega Eestis kehtiva õigusega ettenähtud korras ning nende kasutamine internetilehel nimetamata ja ärilistel eesmärkidel, muutmine, muudetuna edastamine, levitamine, igasugune reprodutseerimine, kohandamine, töötlemine, ümber töötamine ning selle tulemusel saadud produkti kasutamine, kopeerimine ja levitamine ei ole lubatud. MP veebilehte võib kasutada ainult pakkumiste küsimiseks, nende vastuvõtmiseks, oma andmete ABCD-le edastamiseks, e-poe kasutamiseks, tellimuslepingute sõlmimiseks, oma andmete vaatamiseks ja salvestamiseks ning tutvumiseks ABCD veebilehel avaldatud üldinformatsiooniga.

Kasutustingimuste ja õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse autoriõiguse seaduses, väärteomenetluse seadustikus või karistusseadustikus ettenähtud korras. ABCD veebilehe kasutamine on käsitletav veebilehe kasutaja nõustumisena käesolevate kasutustingimuste ja andmetöötluse tingimuste kohaldamise, nendest arusaamise ja nende aktsepteerimisena. Käesolevate kasutustingimustega mittenõustumisel või eriarvamuste tekkimisel peab ABCD veebilehe kasutaja saatma selle kohta viivitamatult teate aadressile tugi@myndipesula.eu. Kõik eriarvamused lahendatakse Eestis kehtiva õiguse alusel.

ABCD veebilehe kasutamisega informatsiooni saamiseks annab isik ABCD-le tähtajatult õiguse talle pakkumiste saatmiseks ja vastavaks infotöötluseks. Andmetöötlus toimub õigusaktide, ABCD tellimuslepingu üldtingimuste ja käesolevate kasutustingimustega (kättesaadav www.myndipesula.eu) ettenähtud korras.